Yleiset takuu-, toimitus- ja maksuehdot RICA-ohjelmisto- ja laitetuotteille

Takuu-, toimitus-, ja maksuehdot voimassa toistaiseksi alkaen 01.10.2013.   


TAKUUEHDOT 

Ateho Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia toimitus- ja takuuehtoihin toiminnan tai palveluiden muuttuessa. 

Ateho Oy takuu koskee sarjavalmisteisten vakioautojen/ajoneuvojen moottorinohjausyksikköön päivitettävää moottorinohjausohjelman toimivuutta ja iSoftloader ohjelmointilaitetta. Takuu on kaksi vuotta. 

Ateho Oy vastaa ainoastaan moottorinohjausyksikön ohjelmointityön yhteydessä rikkoutuneesta moottorinohjausyksiköstä. Ateho Oy ei ole vastuussa auton moottorinohjausyksikön korvaamisesta mikäli moottorinohjausyksikön vikaantuminen ilmenee auton huoltotöiden, sähköhäiriön tai vastaavan muun tapahtuman yhteydessä. 

Takuu ei koske:
  • väärästä käytöstä tai huolimattomuudesta aiheutunutta vikaa
  • auton sähköjärjestelmään tulleen vian, tai muun ulkoiseen tekijän aiheuttamaa rikkoontumista tai toimintahäiriötä
  • moottoriurheilukäyttöä tai siihen rinnastettavaa raskasta käyttöä ääriolosuhteissa
  • auton mekaanista vikaa tai kulumista
  • autoja joihin on tehty alkuperäisestä sarjavalmisteisesta vakioautosta poikkeavia ohjelmisto ja/tai mekaanisia muutoksia kuten suutin, turboahdin, katalysaattori, EGR, DPF, välijäähdytin tai muita teknisiä muutoksia
Takuuta ei myönnetä auton moottorille tai voimansiirrolle. 

Ateho Oy ei ole vastuussa mahdollisesta huollossa tapahtuvasta valmistajan ohjelmapäivityksestä, joka korvaa Ateho Oy:n aiemmin asentaman moottorinohjausyksikön ohjelman. 

Veloitamme ohjelmiston uudelleenohjelmoinnista auton moottorinohjausyksikköön 50EUR/tunti, sisältäen voimassa olevan alv:n. Moottorinohjausyksikön uudelleenohjelmoinnissa muutokset tehdään huollossa tehdyn valmistajan ohjelmapäivityksen päälle. 

Auton tehdastakuun tai muun siihen rinnastettavan takuun tai edun alaisessa autossa on sen haltijan tai omistajan selvitettävä moottorinohjausyksikön ohjelmoinnin mahdollinen vaikutus auton takuuseen auton edustajalta tai sen maahantuojalta. Ateho Oy ei ole vastuussa mahdollisista moottorinohjausyksikön ohjelmoinnin aiheuttamasta takuuehtojen raukeamisesta tai takuun muutoksesta. 

Jos Ateho Oy asiakas epäilee auton toimintahäiriön johtuvan Ateho Oy suorittamasta moottorinohjausyksikön ohjelmoinnista, on asiakkaan välittömästi otettava yhteyttä ja tarjottava ensisijaisesti Ateho Oy mahdollisuus tarkistaa auton toiminta. Moottorinohjausyksikön Atehon Oy ohjelmaan liittyvät viat (ohjelmistokorjaukset) Ateho Oy on velvollinen korjaamaan veloituksetta. Mikäli vika on riippumaton moottorinohjausyksikön ohjelmoinnista, on Ateho Oy oikeutettu veloittamaan vianhausta ja korjauksesta korvauksen 80EUR/tunti. 

Ateho Oy ei korvaa auton toimintahäiriöstä tai teknisestä viasta asiakkaalle aiheutuneita välillisiä kustannuksia. Esimerkiksi välillisiksi kustannuksiksi luetaan mahdollinen sijaisauto, hinauskustannukset sekä asiakkaan omatoimiset korjaustyöt ja niistä aiheutuneet kustannukset.

Ateho Oy ei ole vastuussa sen ohjelmistojälleenmyyjien ja markkinointiyhteistyökumppaneiden toiminnasta, markkinoinnista eikä hinnoittelusta.         

 
TOIMITUSEHDOT

Auton tulee moottorinohjausyksikön ohjelmointiin tullessaan olla kaikilta osiltaan teknisesti moitteettomassa kunnossa. Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen moottorinohjausyksikön ohjelmointia kaikki aiemmat ohjelmalliset ja/ tai tekniset muutokset mitä moottoriin ja autoon/ veneeseen on tehty verrattuna vastaavaan sarjavalmisteiseen vakioversioon. 

Ateho Oy:n sivujen autokohtaiset teho- ja vääntöarvot ennen ja jälkeen moottorinohjausyksikön ohjelmoinnin ovat yleisiä mallikohtaisia arvoja. Siten ne ovat suuntaa antavia. Lopputulos voi poiketa autokohtaisesti auton teknisestä kunnosta, ajomäärästä ja vuosimallikohtaisista eroista sekä mm. vaihteistotyypistä ja veto (etu/neliveto) johtuen. 

Auton moottorinohjausyksikön ohjelmoinnin mahdollisesti vaatimista ilmoituksista viranomaisille ja mahdollisesta muutoskatsastuksesta vastaa asiakas. Autokohtaiset erityisehdot uusille autoille niiden huoltoa ja takuuta koskien tulee asiakkaan selvittää auton myyjäliikkeestä.   

Kaupan purku on rajoitettu tapauksiin, joissa asiakkaan tyytymättömyys kohdistuu moottorinohjausyksikön ohjelman aiheuttamaan toimintahäiriöön tai asennustyössä tapahtuneeseen virheeseen. Ateho Oy:llä on aina oikeus ensisijaiseen korjausmahdollisuuteen. Kaupan purussa asiakas on velvollinen toimittamaan sovittuna aikana auto Ateho Oy:n toimipisteeseen moottorinohjainyksikön ohjelmoimiseksi tehtaan alkuperäiseen vakio-ohjelmaversiotasoon, mikä moottorinohjainyksikössä oli ennen ohjelmointia. Erikseen tehdystä moottorinohjausyksikön ohjelmoinnin jälkeisestä kaupanpurusta eli auton palauttamisesta ohjelmointia edeltäneeseen tilaan, Ateho Oy vähentää palauttamistyöhön kuluvan ajan asiakkaalle palautettavasta kauppasummasta, 80EUR/tunti, sisältäen voimassa olevan alv:n. 

Kaupanpurku katsotaan tapahtuneeksi kun asiakas on hyväksynyt ja vastaanottanut auton Ateho Oy:n palautettua moottorinohjausyksikön alkuperäiseen vakio-ohjelmaversiotasoon. Palautettavan kauppasumman jäännös kaupanpurun yhteydessä, suoritetaan tilisiirtona asiakkaan pankkitilille. Palautus tapahtuu 7 vrk:ssa. 

Ateho Oy:llä on oikeus pidättäytyä suorittamasta moottorinohjausyksikön autoon vaikka sen olisi tehtäväkseen ottanut. Jos Ateho Oy huomaa työtä tehdessään omien toimien aiheuttavan itselleen tai asiakkaalle välittömiä tai odotettavissa olevia taloudellisia, aineellisia tai muita menetyksiä esimerkiksi auton kestävyyden merkittävästi kärsiessä, on Ateho Oy oikeutettu keskeyttämään työ ja ilmoittamaan siitä työn tilaajalle.    


MAKSUEHDOT 

Maksuehdot yksityisille ja yrityksille. Työsuoritus maksetaan käteisellä tai pankkisiirtona auton ohjelmoinnin luovutuksen yhteydessä, ellei vaihtoehtoisesta maksutavasta ole tilausta tehtäessä erikseen Ateho Oy:n ja asiakkaan kanssa sovittu. 

Huomautusaika: 14 vrk
Viivästyskorko: 13% 
Toimitusaika: sopimuksen mukaan 

Ateho Oy voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei työstä aiheutunutta laskua makseta luovutuksen yhteydessä. Ateho Oy:lle perinnästä aiheutuvat kustannukset sekä pääomasta aiheutuneet viivästyskorot jäävät asiakkaan rasitteeksi ja maksettavaksi.   


INTERNET, SÄHKÖPOSTI, JULKAISUT JA VIESTINTÄ 

Ateho Oy:n internet sivuilla, www.ateho.fi, julkaisema materiaali on tekijäoikeuslakien alaista Ateho Oy:lle kuuluvaa materiaalia ellei toisin ole ilmoitettu. Materiaalin luvaton käyttö ja sen kopioiminen on edesvastuun uhalla kielletty. Materiaaliin ja sisältöön viittaaminen, esimerkiksi linkittäminen on sallittua siinä tapauksessa kun se tapahtuu hyvien tapojen mukaisesti ja asiayhteyteen liittyen. 

Sähköpostiviestinnässä käyty keskustelu on Ateho Oy:n ja viestin vastaanottajan välistä, luottamuksellista keskustelua. Viestien sisältämät mahdolliset tekniset kuvaukset, hintatiedot, tarjoukset ja liitetiedostot, ovat vain viestin vastaanottajalle tarkoitettua kahdenvälistä, luottamuksellista tietoa.